Arbeidsinspectie – Veilig en gezond

De arbeidsinspectie is een door de overheid ingestelde dienst welke controleert of werkgevers en werknemers zich aan de verschillende wetten, besluiten en regelingen op het terrein van arbeidsomstandigheden houden.

In Nederland zijn werkgevers wettelijk verplicht om hun werknemers een veilige en gezonde werkplek te bieden. Na een aantal ernstige incidenten met containergassen is het toezicht op dit onderwerp aangescherpt. Jaarlijks worden vele bedrijven bezocht en gecontroleerd op aanwezigheid van juiste procedures en maatregelen. Het lossen van containers wordt aangemerkt als werken in een risicovolle omgeving.

Er zijn door de arbeidsinspectie 3 brochures uitgegeven over het onderwerp containergassen, waarin zij toelichten waarom dit een zwaarwegend punt in de beoordeling van bedrijven is;

Wat moeten we nu doen?

Na een controle van de arbeidsinspectie ontstaan er vaak vragen over het aantal uit te voeren metingen, de opzet voor een plan van aanpak en de instructies van medewerkers en leveranciers. Wij begeleiden honderden bedrijven bij dit onderwerp en hebben dan ook diverse voorbeeldprocedures en oplossingen beschikbaar, die vaak makkelijker en efficiënter zijn te implementeren dan de voorbeelden op bijvoorbeeld Gezond Transport.

Methodes

Er zijn verschillende methodes, met ieders een aantal voor- en nadelen die we graag persoonlijk toelichten voor uw specifieke situatie. Om tot een veilige en beheersbaar proces te komen zijn er grofweg 2 geaccepteerde methodes:

  • 100% metingen
    (elke inkomende container meten);
  • ABC-methode
    (risico gebaseerde steekproef methode).

RIE

We helpen u graag bij het aanpassen van uw RIE (risico inventarisatie en evaluatie), het opstellen van een procedure voor veilig lossen en het schrijven van uw plan van aanpak. Dit zien we niet als extra bron van inkomsten, het is een service. We kunnen een presentatie of awareness meeting voor uw medewerkers of directie uitvoeren. Dit altijd zonder uit te gaan van angst, maar gebaseerd op nuchter nadenken en bewustwording op alle niveaus. We hebben voor u o.a. aanvullende inkoopvoorwaarden en voorbeelden van toolboxmeetings beschikbaar. Hiermee kunt u de volledige supply-chain informeren en door middel van bronaanpak risico’s en kosten in kaart brengen en indammen. Wanneer gewenst kunnen we u voorzien van talloze referenties en of praktijkvoorbeelden van onze meerwaarde.

Oplossingen & bronaanpak

Omdat dit geen eenvoudige materie is helpen we u graag persoonlijk verder. Dit kan betekenen dat we vrijblijvend met u kijken naar de huidige situatie en samen onderzoeken hoe we meer veiligheid integreren in uw supply-chain. We hebben door kennis van de logistieke (en vaak ook uw) markt altijd passende oplossingen in petto.  Veel van onze relaties gebruiken onze kennis om de problemen al bij de bron aan te pakken, denk aan kleine aanpassingen in het productie- en of verpakkingsproces om afkeur in nederland te voorkomen. Zo zijn we niet bezig om aleen maar alles te ontgassen, ons doel is uiteindelijk om te zorgen dat uw containers gasvrij binnen komen. We denken uw vragen te kennen en te begrijpen en komen graag bij u langs voor een vrijblijvend advies!

Neem contact met ons op