D-fumigatie

Al onze medewerkers beschikken over een mobiel kantoor, gekoppeld aan een unieke, voor ons ontworpen (web-based) applicatie genaamd D-fumigatie. Dit systeem geeft realtime informatie aan beslissers over actuele meetwaarden. Het draagt volledig zorg voor de rapportage en bewaarplicht zoals deze gesteld wordt in een milieuvergunning voor ontgassen van containers. Wij informeren, adviseren, registreren en factureren op de seconde van meting!

Een aantal voorbeelden van onze voorsprong door techniek:

  • mobiel internet, laptop, scanner en printer gekoppeld aan onze mobiele applicatie in elk voertuig;
  • bij afkeur ontvangt u direct na de meting een meetrapport, begeleid door adviezen over te nemen maatregelen;
  • volledig geautomatiseerde en digitale facturatie, direct na de meting (papier is op wens mogelijk);
  • een rapportage van uitgevoerde metingen kunnen wij desgewenst in excel formaat toezenden;
  • aluminium voorzetdeuren, in diverse maten voor de diverse containersoorten, en altijd (douanegecertificeerd);
  • onze deuren zijn duurzaam, stevig en door slechts 1 medewerker te plaatsen en te verwijderen;
  • onze aluminium ventilatieunits zijn de meest efficiënte in de markt (+20.000 m3/h), en zijn te filteren met actief kool;