FYCO & Douane

De Douane voert fysieke controles (kortweg FYCO) uit op inkomende containers. De lading wordt zo feitelijk gecontroleerd op conformiteit met uw aangifte. De container moet hiervoor worden geopend en betreden. De in (of door) te voeren goederen worden aan een inspectie onderworpen door een controlerend ambtenaar. In sommige gevallen worden er monsters genomen.

Eisen

Om dit veilig te kunnen doen verlangt de Douane bij elke “te visiteren” container een gasvrijverklaring.  Aan deze gasvrijverklaring worden specifieke eisen gesteld:

  • de meting moet worden uitgevoerd door een gecertificeerd gasmeetdeskundige;
  • het meetrapport mag niet ouder zijn dan twee uur;
  • de container mag na de meting niet worden vervoerd;
  • er moet worden gemeten op alle door Douane vastgestelde stoffen.

D-Fumigatie

Door gebruik te maken van ons concept D-fumigatie kunnen al uw voor fyco geselecteerde containers snel en efficiënt worden ontgast. Onze technieken zijn door Douane gecertificeerd en sluiten volledig aan op alle eisen. Wij mogen elke container en concentratie op ons vergunde gasvak in de Rotterdamse haven ontgassen. Of de afkeur is veroorzaakt door een productie- of bestrijdingsgas is voor ons niet belangrijk, wij kunnen het allemaal.

Ontgassen

Na het gasvrijverklaren van uw container kan de Fyco direct starten. Indien de container niet gasvrij blijkt te zijn, dan dient deze te worden ontgast. Aan het ontgassen van douanegoed worden specifieke eisen gesteld, te weten:

  • er moet worden ontgast met een door Douane gecertificeerde voorzetdeur;
  • de ontgassing moet plaatsvinden op een vergund, door Douane goedgekeurd gasvak.

Hermeten

Na het ontgassen moet de container opnieuw worden gemeten op het adres waar de fyco wordt uitgevoerd, dit om niet in strijd te handelen met de eerder genoemde regels.

Flexibel

Suurd Gas Control voert de gasmeting uit op elke gewenste tijd en plaats. We verzorgen dagelijks tientallen metingen voor douanegoed op diverse locaties in heel Nederland.

Vraag direct een containermeting aan