Gasmeting van containers

Tijdens onze gasmeting controleren we of de waarden van diverse stoffen binnen de gestelde normen liggen, zogenaamde grenswaarden. Deze grenswaarden worden in Nederland vastgesteld door de SER (Sociaal Economische Raad). We beoordelen tijdens onze gasmeting snel of uw container veilig kan worden betreden en sluiten zo veel risico’s op gezondheidsschade voor zowel de korte en lange termijn uit.

Wanneer wij een meting uitvoeren, zijn we bezig met uw veiligheid. Deze besteden wij dan ook niet uit aan derden. Simpelweg omdat er dan geen grip is op de kwaliteit van de meting. Tijdens onze meting wordt er gebruikt gemaakt van een aantal diverse gecombineerde meetmethoden. Deze werken op basis van uitsluiting en controle. We verzorgen dagelijks een groot aantal metingen voor onze opdrachtgevers uit de hele wereld, ons werkgebied is de gehele Benelux. U kan 24 uur per dag op onze service rekenen!

Gasvrijverklaring

Het resultaat van een gasmeting waarbij alles binnen de gestelde normen wordt bevonden, noemen we een gasvrijverklaring. Dit certificaat wordt direct na de meting door ons geprint vanuit het voertuig van onze meetdeskundige, en automatisch in PDF-formaat aan u verzonden per mail. Zo heeft u op zowel uitvoerend als aansturend niveau direct duidelijkheid over de status van uw container. Om meer te lezen over ons automatiseringssysteem D-fumigatie kijk u op onze pagina D-fumigatie.

Rapport gasmeting

Indien uw container te hoge concentraties schadelijke stoffen bevat, wordt deze door ons afgekeurd. Het resultaat van deze “positieve” meting is een “rapport gasmeting”. De container zal daarna, al dan niet op ons gasvak, moeten worden ontgast. Meer informatie over ontgassen en ventileren vindt u op de pagina ontgassen.

Meetapparatuur en detectietechnieken

Tijdens een meting worden diverse apparaten en hulpmiddelen ingezet. Voor meer informatie over de verschillende meetapparatuur kunt u hier klikken. Deze middelen zijn slechts gedeeltelijk bepalend voor de kwaliteit van een meting. Veel belangrijker zijn de interpretatie en kennis van een meetdeskundige en zijn organisatie. Wij zullen nooit gebruik maken van één apparaat of merk, we zien het als onze verplichting om per stof naar de meest nauwkeurige en effectieve apparatuur te zoeken. In de praktijk combineren we gelijktijdig een aantal meetmethoden en onze meetresultaten worden regelmatig gecontroleerd door onafhankelijke laboratoria.

Meetdeskundig of meetbevoegd?

Een goede gasmeting is niet vanzelfsprekend, er is meer nodig dan een korte opleiding en meetapparatuur. De beste apparatuur is waardeloos wanneer ervaring ontbreekt, dit bevestigt elke specialist. Onze professionals beschikken dus niet alleen over een certificaat “meetdeskundige” waarvan de waarde slecht in te schatten is. Ze hebben een uitgebreide interne opleiding genoten en zijn in de praktijk ingewerkt door collega’s die hun sporen al hebben verdiend. Met onze kennis begeleiden we veel van onze partners in de Benelux bij het zelf meten van containers.