Koolstofdioxide (CO²)

Toepassingen

Koolstofdioxide (CO2) komt van nature in de atmosfeer voor. De atmosfeer van de aarde bevatte in januari 2009 ongeveer 390 ppm koolstofdioxide. Deze concentratie neemt jaarlijk toe. Koolstofdioxide opgelost in water vormt koolzuur, wat veel gebruikt wordt in frsidranken. Ook wordt koolstofdioxide gebruikt in sommige typen brandblussers. Koolstofdioxide is een broeikasgas.

Toxiciteit

Hoewel koolstofdioxide van nature in de atrmosfeer voorkomt, is het in hoge concentraties schadelijk zijn voor de mens en kan uiteindelijk zelfs de dood tot gevolg hebben. Koolstofdioxide is zwaarder dan lucht en kan zich ophopen in grotten, kelders en andere lager gelegen ruimten.

Gezondheidsrisico's

Koolstofdioxide wordt door middel van inademing in het lichaam opgenomen.

Symptomen

Inademen:

Sufheid, versnellen en verdiepen van ademhaling, licht narcotisch effect, toename van bloeddruk en polssnelheid, afname van het gehoor, duizeligheid, verwarring en gevoel van ademnood bij langere blootstelling. Uiteindelijk raakt men bewusteloos.

Huid:

Ogen:

Gevolgen bij eenmalige blootstelling

Inademen:

Sufheid, versnellen en verdiepen van ademhaling, licht narcotisch effect, toename van bloeddruk en polssnelheid, afname van het gehoor, duizeligheid, verwarring en gevoel van ademnood bij langere blootstelling. Paniekaanvallen, hoofdpijn, zweten, verlies van gezichtsvermogen, krampen. Na 5 tot 10 minuten bewusteloosheid, gevolgd door de dood na dertig minuten tot een uur. Bij zeer hoge concentraties in de lucht treedt bewusteloosheid op na enkele ademteugen, snel gevolgd door ademstilstand. Dood na enkele minuten.

Huid:

Ogen:

Gevolgen bij herhaalde blootstelling

Inademen:

Sufheid, versnellen en verdiepen van ademhaling, licht narcotisch effect, toename van bloeddruk en polssnelheid, afname van het gehoor, duizeligheid, verwarring en gevoel van ademnood bij langere blootstelling. Paniekaanvallen, hoofdpijn, zweten, verlies van gezichtsvermogen, krampen. Na 5 tot 10 minuten bewusteloosheid, gevolgd door de dood na dertig minuten tot een uur. Bij zeer hoge concentraties in de lucht treedt bewusteloosheid op na enkele ademteugen, snel gevolgd door ademstilstand. Dood na enkele minuten.

Huid:

Ogen:

Laatste keer gewijzigd: 5 september 2018