Ontgassen of ventileren?

Indien de container bij een gasmeting wordt afgekeurd door te hoge concentraties gas, moet hij worden ontgast. Hiervoor moet een veilige plek worden gekozen. Afhankelijk van de lading, de gassoort(en) en de omgeving moet dit op uw locatie of op een vergund gasvak worden uitgevoerd. Bij deze keuze assisteren we u graag! De beste optie verschilt per goederenstroom en is afhankelijk van veel factoren.

De lading, de gassoort en de wijze van belading in een container zijn bepalend, alsmede de temperatuur en de windsnelheid. Deze factoren zijn van belang bij de keuze voor de toe te passen methode. Als een container met douanegoed wordt afgekeurd, zijn de keuzes beperkt en aan regels gebonden.

Het ontgassen van containers kan op grofweg twee manieren worden uitgevoerd:

Natuurlijke ventilatie / Ventileren

Natuurlijk ventileren gebeurt door simpelweg de deuren van een container open te zetten. Dit is een veelgebruikte methode, in sommige gevallen zelfs de beste. Veel meetdeskundigen en bedrijven hebben simpelweg geen andere optie wanneer het ontgassen op locatie gebeurt. Niet elke stof kan zo maar worden geventileerd op locatie, dit is slechts in een klein deel van de gevallen mogelijk en toegestaan.

Mechanische ventilatie / Ontgassen

Door het plaatsen van een voorzetdeur in een geopende container kan de container “gesloten” blijven tijdens ontgassing. Deze deur beschikt over aansluitingen waarop mechanische ventilatie units worden aangesloten. Deze ventilatie units spoelen de container met verse lucht. Dankzij onze technieken kunnen wij op deze manier snel en vakkundig containers ontgassen.

Wet- en regelgeving

De regels voor het ontgassen van containers zijn onduidelijk, er zijn veel tegenstrijdigheden. We proberen deze regels dan ook niet uit te leggen, dit is maatwerk en dat bespreken we graag persoonlijk. Ons gasvak voldoet aan de strengste eisen, is volledig vergund en uitgerust met de beste technieken.

Ons gasvak

Wanneer een container onder douanestatus wordt afgekeurd, bijvoorbeeld bij een Fyco, moet de container “gesloten en verzegeld” ontgast worden om zo de identiteit van de goederen te borgen. Dit moet in beginsel op een vergund gasvak gebeuren met een douane-entrepot. De gebruikte deuren moeten voorzien zijn van douanecertificering. Wij ontwikkelen deze deuren zelf!